Jak utrzymać klatkę schodową w czystości?

Klatka schodowa często jest wizytówką danego bloku, zwłaszcza wtedy, gdy goście odwiedzają go po raz pierwszy. To miejsce, z którego lokatorzy korzystają na co dzień, dlatego, chociaż trudno utrzymać je w porządku, lubią, gdy pachnie świeżością. Jak zarządcy budynków czyszczą klatki schodowe?

Kto jest odpowiedzialny za sprzątanie klatki schodowej?

O porządek w budynkach wspólnot mieszkaniowych coraz częściej dbają podmioty zewnętrzne prowadzące działalność gospodarczą z zakresu sprzątania pomieszczeń. Podobny trend obserwuje się w nieruchomościach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Mimo to w niektórych blokach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych w dalszym ciągu dbaniem o czystość części wspólnej, którą jest klatka schodowa, zajmują się mieszkańcy. Ustalają oni grafiki, dzięki którym są odpowiedzialni za porządek regularnie co kilka, kilkanaście tygodni. Zobligowani są wtedy do sprzątania zarówno klatki schodowej, jak i wejścia do budynku, czyli miejsc użytkowanych przez wszystkich mieszkańców.